Blythe Thailand Workshop No.1 # Basic Customize (Part 2)

พอดี ตอนแรกลองอัพทุกรูปให้อยู่ในโพสต์เดียวกันแล้วมันไม่ขึ้น ก็เลยแบ่ง ว่าแล้วไปดูกันต่อดีกว่า

PICT0396 PICT0397 PICT0398 PICT0399 PICT0400 PICT0401 PICT0402 PICT0403 PICT0406 PICT0407 PICT0408 PICT0409 PICT0411 PICT0412 PICT0413 PICT0414 PICT0415 PICT0416 PICT0417 PICT0418 PICT0420 PICT0421 PICT0422 PICT0423 PICT0424 PICT0425 PICT0426 PICT0428 PICT0429 PICT0430 PICT0432 PICT0433 PICT0434 PICT0436 PICT0437 PICT0439 PICT0440 PICT0442 PICT0445 PICT0446 PICT0448 PICT0449 PICT0450 PICT0451 PICT0452 PICT0453 PICT0454 PICT0455 PICT0456 PICT0457 PICT0458 PICT0460 PICT0462 PICT0463 PICT0464 PICT0465 PICT0466 PICT0467 PICT0468 PICT0469

ปล. รอบนี้ไม่ได้ใส่ลายน้ำไว้ครับ คนในรูป, เจ้าของน้อง และ เจ้าหน้าที่จัดงานจะเอารูปไปทำอะไรก็ได้ อนุญาต ส่วนคนอื่นก็ถ้าไม่ได้เอาไปหาตังค์ก็โอเคครับ ส่วนไอพวกที่เอาไปหาตังค์ อย่าให้เห็นว่ามาเอาไปนะ เอาไปใช้นี้คงต้องคุยกันหน่อย คุยกันยาวๆ ด้วย

ไปดูตอนที่ 1, 3

One thought on “Blythe Thailand Workshop No.1 # Basic Customize (Part 2)

  1. Pingback: Blythe Thailand Workshop No.1 # Basic Customize (Part 1) at Silhouette Garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *