ปิดเว็บชั่วคราว ทาง hosting แจ้งบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์

เนื่องจากทาง hosting ที่ใช้อยู่ จะขอปิดระบบเซิฟเวอร์เพื่อบำรุงรักษาชั่วคราว ในช่วงเวลาวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 21.00 น. – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 9.00 น.

ซึ่งจะทำให้เว็บเข้าไม่ได้ชั่วคราวครับ

Leave a Reply