Tag Archives: BMW

เที่ยวยุโรป 1 : ชมนิทรรศการรถยนต์พลังไฟฟ้าและ BMW Art Cars ที่ BMW Museum

BMW Tower and Museum

หลังจากเดินเล่นในย่านเมืองเก่าของ Munich ไปในตอนที่แล้ว ผมถือโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่มีต้นกำเนิดในแคว้น Bavaria รวมทั้งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี้อย่าง BMW ครับ

Continue reading