Tag Archives: Ooedo Onsen Monogatari

เที่ยวญี่ปุ่น 2 : แช่น้ำพุร้อน กลางกรุงโตเกียวที่ Ooedo Onsen Monogatari

Ooedo Onsen Monogatari Odaiba

หลังจากที่ออกมาจาก Palette Town ผมได้นั่งรถไฟย้อนกลับมาที่สถานี Telecom Center เพื่อมาแวะออนเซ็นกลางกรุงอย่าง Ooedo Onsen Monogatari นั้นเอง

Continue reading