Tag Archives: Trip

เที่ยวยุโรป 1 : ชมนิทรรศการรถยนต์พลังไฟฟ้าและ BMW Art Cars ที่ BMW Museum

BMW Tower and Museum

หลังจากเดินเล่นในย่านเมืองเก่าของ Munich ไปในตอนที่แล้ว ผมถือโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่มีต้นกำเนิดในแคว้น Bavaria รวมทั้งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี้อย่าง BMW ครับ

Continue reading

เที่ยวยุโรป 1 : เดินเล่นย่านเมืองเก่า Munich

Marienplatz

ทริปยุโรปวันที่ 4 พวกผมได้เดินทางมายัง Munich เมืองหลวงของแคว้น Bavaria ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เนื่องจากวันที่ไปถึงเมืองนี้ไม่มีงาน ผมมาเดินเล่นในย่านเมืองเก่าของ Munich ครับ

Continue reading

เที่ยวยุโรป 1 : ทานอาหารในบ้านแม่มดที่ Hexenhäusle

Hexenhäusle

หลังจากที่เราได้ไปเดินเล่นในย่านเมืองเก่าของเมือง Nuremberg และเดินผ่านปราสาท Nuremberg แล้ว เราได้แวะร้านทานอาหารมื้อเย็นที่ร้าน Hexenhäusle ก่อนที่จะกลับที่พักครับ

Continue reading

เที่ยวยุโรป 1 : เดินเล่นย่านเมืองเก่า Nuremberg

Imperial Castle Nuremberg

หลังจากเสร็จงานที่เมือง Erlangen แล้ว พวกผมก็ถือโอกาสเดินเล่นย่านเมืองเก่าของเมือง Nuremberg ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้นบาวาเรียครับ

Continue reading

เที่ยวยุโรป 1 : ทานอาหารอิตาเลี่ยนที่ Trattoria o sole mio เมือง Erlangen

Trattoria o sole mio

ในทริปยุโรปวันที่ 3 หลังจากที่พวกผมเสร็จธุระเรื่องงานที่เมือง Erlangen ในตอนเช้าแล้ว ก็ได้มีโอกาสแวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารอิตาเลี่ยน Trattoria o sole mio ครับ

Continue reading